Over Ons – Praefero
Deze website heeft beperkte support voor jouw browser. Wij adviseren je een andere browser te gebruiken

Over Praefero

Voor veteranen, door veteranen

Praefero ontwerpt, produceert en levert hoogwaardig presentatiemateriaal aan voornamelijk uitgezonden militairen die de behoefte hebben om hun trots, bijvoorbeeld decoraties, sabels, coins of hun baretten, een bijzondere plek te geven.

Dit gebeurt middels een integer en gemotiveerd team van ervaren ambachtelijk meubelmakers, projectontwikkelaars en actief-dienende- en oud-militairen die ook allen uitgezonden zijn geweest.


“Zojuist trotse eigenaar geworden van een dual-stand barethouder. Nu kan ik de Rode en Nassaublauwe uitstallen in plaats van in de kast laten wegstoffen. Praefero bedankt!”

Dhr. P. Kivits Veteraan

“Wow! Wat een gat in de markt, hier hebben we
jarenlang naar gezocht…”


Dhr. G. Bink Veteraan

Visie van Praefero


Militairen worden namens de regering uitgezonden. Ze moeten hun taak onder moeilijke omstandigheden uitvoeren, ver weg van huis en soms met gevaar voor eigen leven. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat ze dit namens ons allen doen en dat we dit als samenleving beseffen. Een natie heeft een krijgsmacht nodig maar dit geldt ook vice versa.

Het is zowel voor de krijgsmacht als voor het Nederlandse volk zaak dat we het belang van een sterke krijgsmacht blijven onderstrepen zo lang vredesmissies deel uitmaken van het takenpakket van de krijgsmacht. Zeker nu ten tijde van bezuinigingen ook het bestaansrecht van de krijgsmacht steeds vaker onder de loep wordt genomen.

Praefero wil er voor zorgen dat er ook de middelen zijn om de krijgsmacht en haar taken en wapenfeiten zo breed mogelijk aan het licht te brengen. Praefero ontwikkeld, produceert en levert speciale concepten die het voor een veteraan gemakkelijker maakt om deze wapenfeiten de onder het licht te brengen en tegelijkertijd hiervan de samenleving van kennisgeving te voorzien.


‘De krijgsmacht is immers de levensverzekering van onze samenleving, je betaalt er liever niet voor, maar wanneer je het nodig hebt, staat er wel iets’

P.J.M. van Uhm Oud-CDS Generaal

Doelen van Praefero


• De kloof tussen het heden en verleden te dichten.
• Het creëren van een draagvlak binnen de samenleving.
• Het (onder)steunen van de transparante houding van de krijgsmacht
• Erkenning en waardering voor het brede takenpakket van de krijgsmacht.
• De rijke geschiedenis van onze krijgsmacht in kaart te brengen en te houden.
• Het creëren van een aansluiting/ verbinding tussen krijgsmacht en samenleving.

Ontstaan van Praefero


De leden van Praefero, een succescombi van voornamelijk veteranen en een eigenaar van een ambachtelijk meubelmakerij, hebben het initiatief genomen concepten, zoals de presentatielijst, op de markt te zetten dat aanvankelijk is ontstaan als een onbaatzuchtig dienst en gift binnen een hechte vriendenkring van actief dienende veteranen.

Dit concept kon zo dienen als klankbord van militair naar zijn directe samenleving en zou pas later een landelijke missie gaan krijgen als middel voor erkenning en waardering voor de mannen en vrouwen die al die jaren paraat hebben gestaan voor de vrede en veiligheid in binnen en buitenland.

Betekenis van Praefero


Praefero is Latijn voor: presenteren, iets laten zien, aan het licht brengen, onthullen.
Elk concept van Praefero is speciaal ontworpen om te dienen als klankbord voor de veteraan en als verlengstuk van de veteraan. Deze bijzondere doelgroep zou zich trots kunnen en moeten uitdragen.

Shop nu